Bevrijdingstoertocht en -defilé

 

Op zaterdag 26 oktober 2019 start de bevrijdingstoertocht vanaf het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en  gaat via Zuid-Beveland naar Bergen op Zoom. Ter hoogte van het buurtschap Korteven sluit een Woensdrechtse colonne aan. Aan de toertocht nemen tientallen

legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog deel.

Aangekomen in Bergen op Zoom stelt een aantal van deze voertuigen zich op in de Canadalaan. Deze straat is van historische betekenis voor de bevrijding van Bergen op Zoom. In deze straat wordt een Canadees Base Camp ingericht,

waarmee uitbeelding wordt gegeven aan het leven in een Canadees legerkamp aan het einde van WO2. Vanaf de Canadalaan vertrekken de voertuigen naar de startlocatie van het Bevrijdingsdefilé. Gelegenheidsorkest Wachtpost13 XXL zal de ontvangst muzikaal omlijsten. Tussen 14.00 en 15.00 uur treedt het Reünie Orkest Artillerie op bij het Gouvernementsplein in Bergen op Zoom. Dit orkest, dat bestaat uit oud-dienstplichtigen, defileert later op de middag mee. Omstreeks 15.15 uur zet de colonne zich vanuit de Canadalaan in beweging naar de opstelplaats voor het Bevrijdingsdefilé aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom.

Het defilé zelf start om 16.00 uur vanaf het NS-station richting de Grote Markt van Bergen op Zoom. Het volgt daarbij de route: Stationsstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat en Grote Markt. Via de Fortuinstraat verlaten de deelnemers en voertuigen het defilé. Naast onderdelen van de krijgsmacht nemen aan het defilé veteranen, (militaire) muziekgezelschappen en andere groepen deel. De deelnemers kennen een duidelijke verbinding met de Tweede Wereldoorlog en leven in vrede en vrijheid. Het totaal aantal deelnemers bedraagt ongeveer 700. Aansluitend aan het defilé trekken de voertuigen die hebben deelgenomen aan de toertocht, aan het publiek voorbij. De Koninklijke Luchtmacht zal op geheel eigen wijze haar bijdrage leveren. Afsluiting van het defilé vindt plaats op de Grote Markt van Bergen op Zoom.

LIBERATION TOUR AND PARADE

The Liberation Tour and Parade will set off from the Liberation Museum in Nieuwdorp on Saturday 26 October 2019, and proceed to Bergen op Zoom via Zuid-Beveland. It will be joined by a procession from Woensdrecht at the hamlet of Korteven. Dozens of army vehicles from the Second World War will take part in the parade.

On arrival in Bergen op Zoom, a number of these vehicles will station themselves in the Canadalaan. This street has a historic significance for the liberation of Bergen op Zoom.

A Canadian Base Camp will be set up in this street, depicting life in a Canadian army camp at the end of World War ll.

From the Canadalaan, the vehicles will depart for the starting point of the Liberation Parade.

The Wachtpost 13 XXL ad hoc orchestra will welcome the parade with music. Between 14.00 and 15.00, the Reünie Orkest Artillerie will perform on the Gouvernementsplein in Bergen op Zoom. This orchestra, which is composed of ex-conscripts, will join the procession later in the afternoon. At around 15.15, the convoy will move off towards the liberation parade parking area on the Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom.

The parade itself will set off at 16.00 from the NS station in the direction of Bergen op Zoom’s Grote Markt. From there it will take the following route:

Stationsstraat, Wouwsestraat, Zuivelstraat and Grote Markt. The participants and vehicles will leave the parade via the Fortuinstraat.

Besides members of the Armed Forces, other groups which will take part in the parade include veterans and (military) bands.

The participants all have a distinct connection with the Second World War and life in peace and freedom.

In total, there will be about 700 participants. Following the parade, the vehicles which have taken part in the procession will drive past the spectators. The Royal Airforce will be making its own special contribution. The parade will finish at the Grote Markt in Bergen op Zoom.

De projecten van Helden van de Schelde

 

Er staan veel evenementen en initiatieven op stapel in de jubileumtijd. De Slag om de Schelde en de Bevrijding van de Brabantse Wal zijn onderwerpen die velen tot de verbeelding spreken.

De projecten die worden georganiseerd en op deze website beschreven worden, hebben ook als doel om andere geïnteresseerden te inspireren tot eigen ideeën. Daarom is deze website steeds groeiend, want in de aanloop naar 2019 zullen ook andere projecten worden gestart en aangemeld.

Het belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een mooi  initiatief wil starten binnen Helden aan de Schelde: laat de waarden van vrede, vrijheid, democratie, moed en opoffering een verhaal vertellen dat – in wat voor vorm dan ook – generaties kan inspireren.

Blijf op de hoogte

Deze website wordt de komende tijd gevuld met alle regionale initiatieven die gekoppeld zijn aan de viering van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Evenementen, tentoonstellingen, markten, opvoeringen, alles wat het beeld en de emotie versterkt die de Helden van de Schelde in zich hebben.

Met het contactformulier dat je op de homepagina vindt, kom je op de verzendlijst voor een regelmatige update rond de campagne Helden van de Schelde en de initiatieven die daarbij zijn aangesloten

Helden van de Schelde | Stichting Bevrijding Brabantse Wal is aangesloten bij