Dodenherdenking

 

De Dodenherdenking is voor veel mensen het meest herkenbare moment in het jaar dat volledig gericht is op de herinnering aan de bevrijding in het algemeen en die van de directe omgeving in het bijzonder.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal (SBBW) werkt samen in een werkgroep die de 4 mei-herdenking voorbereidt en vorm geeft. De werkgroep bestaat uit de de Stichting Dodenherdenking, de burgemeester, ambtenaren, vertegenwoordigers van de Raad van Kerken, het Centrum voor de Kunsten en Harmonie Kolpings Zonen.

Jongeren betrekken

Er wordt naar gestreefd om met name jongeren bij het programma van deze avond te betrekken. Er is inmiddels een vaste deelname door de leerlingen van groep 8 van de basisschool Sancta Maria, die het monument op het Thaliaplein

hebben geadopteerd.

Het jaarlijks programma bestaat uit drie onderdelen: Om 19.15 uur: oecumenische dienst in de St. Gertrudiskerk, met na afloop een stille mars naar het Thaliaplein en om 20.00 uur is er de herdenkingsceremonie met kransleggingen op het Thaliaplein, met twee minuten stilte, muziek en een toespraak.

Daarna is er nog een bijeenkomst in de foyer van stadsschouwburg De Maagd waar om 21.00 uur een thematische toneelvoorstelling door CKB-leerlingen in stadsschouwburg De Maagd wordt opgevoerd.

Remembrance

Remembrance Day is, for many people, the most recognisable moment in a year that is fully dedicated to remembering liberation in general and the liberation of the immediate area in particular.

The Brabantse Wal Liberation Foundation (SBBW) is part of a work group that is preparing and giving shape to the May 4 commemoration. The work group consists of the Remembrance Foundation, the Mayor, civil servants, representatives of the Council of Churches, the Centre for the Arts and the Kolpings Zonen Harmony orchestra.

Getting young people involved

Efforts are being made in particular to get young people involved in the programme for this evening. Group 8 pupils at the Sancta Maria primary school now participate on a permanent basis, and have ‘adopted’ the monument on the Thaliaplein. The annual programme consists of three parts: at 7.15 pm: ecumenical service in the St. Gertrude Church, followed by a silent march to the Thaliaplein. The commemoration ceremony will be held at 20.00 on the Thaliaplein with the laying of wreaths, two minutes of silence, music and a speech.

This is followed by a meeting in the foyer of the De Maagd theatre after which, at 21:00, a thematic theatre performance will be staged by CKB students in the theatre itself.

De projecten van Helden van de Schelde

 

Er staan veel evenementen en initiatieven op stapel in de jubileumtijd. De Slag om de Schelde en de Bevrijding van de Brabantse Wal zijn onderwerpen die velen tot de verbeelding spreken.

De projecten die worden georganiseerd en op deze website beschreven worden, hebben ook als doel om andere geïnteresseerden te inspireren tot eigen ideeën. Daarom is deze website steeds groeiend, want in de aanloop naar 2019 zullen ook andere projecten worden gestart en aangemeld.

Het belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een mooi  initiatief wil starten binnen Helden aan de Schelde: laat de waarden van vrede, vrijheid, democratie, moed en opoffering een verhaal vertellen dat – in wat voor vorm dan ook – generaties kan inspireren.

Blijf op de hoogte

Deze website wordt de komende tijd gevuld met alle regionale initiatieven die gekoppeld zijn aan de viering van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Evenementen, tentoonstellingen, markten, opvoeringen, alles wat het beeld en de emotie versterkt die de Helden van de Schelde in zich hebben.

Met het contactformulier dat je op de homepagina vindt, kom je op de verzendlijst voor een regelmatige update rond de campagne Helden van de Schelde en de initiatieven die daarbij zijn aangesloten

Helden van de Schelde | Stichting Bevrijding Brabantse Wal is aangesloten bij