Open Joodse Huizen

Bergen op Zoom

 

Open Joodse Huizen is een landelijk evenement dat enkele jaren geleden voor het eerst werd georganiseerd door het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. Inmiddels zijn meerdere steden bij dit project aangehaakt.

Bergen op Zoom doet mee sinds 2015. Open Joodse Huizen is een project van kleinschalige, particuliere bijeenkomsten waar wordt stilgestaan bij de levensverhalen van Joodse oorlogsslachtoffers.

Waar mogelijk worden de levensverhalen op de betreffende locatie door familieleden verteld. Dat maakt de belevenissen zo mogelijk nog indrukwekkender en bovendien kunnen we zo ook de jongere generaties bij dit project betrekken.

Open Joodse Huizen is een project van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal en is ingedeeld onder de werkgroep Educatie.

 

 

OPEN JEWISH HOMES, BERGEN OP ZOOM

 

Open Jewish Homes is a country-wide event  that was organised for the first time a few years ago by the Jewish Cultural Quarter in Amsterdam. Since then, more towns and cities have joined this project.

Bergen op Zoom has been taking part since 2015. Open Jewish Homes is a project involving small-scale, individual gatherings in which people reflect upon the life stories of Jewish victims of war.

Wherever possible, the life stories will be told by family members at the relevant location. This makes the experience even more moving, if that’s possible, and allows us to involve more young people in the project.

Open Jewish Homes is a project organised by the Brabantse Wal Liberation Foundation and falls under the ‘Education’ Work Group.

De projecten van Helden van de Schelde

 

Er staan veel evenementen en initiatieven op stapel in de jubileumtijd. De Slag om de Schelde en de Bevrijding van de Brabantse Wal zijn onderwerpen die velen tot de verbeelding spreken.

De projecten die worden georganiseerd en op deze website beschreven worden, hebben ook als doel om andere geïnteresseerden te inspireren tot eigen ideeën. Daarom is deze website steeds groeiend, want in de aanloop naar 2019 zullen ook andere projecten worden gestart en aangemeld.

Het belangrijkste uitgangspunt voor iedereen die een mooi  initiatief wil starten binnen Helden aan de Schelde: laat de waarden van vrede, vrijheid, democratie, moed en opoffering een verhaal vertellen dat – in wat voor vorm dan ook – generaties kan inspireren.

Blijf op de hoogte

Deze website wordt de komende tijd gevuld met alle regionale initiatieven die gekoppeld zijn aan de viering van 75 jaar bevrijding Brabantse Wal. Evenementen, tentoonstellingen, markten, opvoeringen, alles wat het beeld en de emotie versterkt die de Helden van de Schelde in zich hebben.

Met het contactformulier dat je op de homepagina vindt, kom je op de verzendlijst voor een regelmatige update rond de campagne Helden van de Schelde en de initiatieven die daarbij zijn aangesloten

Helden van de Schelde | Stichting Bevrijding Brabantse Wal is aangesloten bij